Miniatuur

Met ingang van 2014 is Miniatuur het blad van de Vereniging Vrienden Martinikerk (VVM) en verschijnt drie keer per jaar met daarin een agenda met concerten en bijzondere activiteiten die door de SMG worden georganiseerd. Van 1997 tot en met 2005 was het een uitgave van de SMG en vanaf 2006 een gezamenlijke uitgave van de stichting en de vereniging, volledig in kleur.

Tot 2006 gaf de VVM jaarlijks een Bulletin uit met jaarverslagen, aankondigingen van lezingen en verslagen van gehouden lezingen. Vanzelfsprekend kreeg het orgelconcert op 11 november daarin eveneens ruime aandacht.

Het blad wordt toegezonden aan alle leden van de vereniging en een aantal relaties van de stichting. Een deel van de oplage wordt gebruikt voor promotie op Open Monumentendag en tijdens de toeristische openstelling van de kerk.


Miniatuur nr. 1 van 2021 begint met een uitgebreid artikel van Victor Timmer over Cor Edskes (1925-2015), de man die het Martini-orgel een nieuw leven schonk. Hij was hét brein achter de restauratie van het grote Martini-orgel (afgesloten in 1984) dat mede daardoor wereldfaam kreeg. Door zijn wijze van werken was hij zijn tijd ver vooruit. 
De Martinikerk is niet alleen een oud monument, het oudste in de stad, maar er gebeurt ook van alles in de kerk, zowel op zondag als in de week. In dat alles fungeert Jan Haak al sedert 2001 als een spin in het web. Ton Heuvelmans en Jan Visser hebben hem terecht in het zonnetje gezet want bij allerlei activiteiten in de kerk ondersteunt hij organisatoren en denkt hij mee zodat de kerk het hart van de stad blijft.

Voor de volledige inhoud van dit nummer zie Miniatuur_2021-1.
 

In Miniatuur nr. 3 van 2020 beschrijft Jan Visser dat er in en rond de Martinikerk bij opgravingen boomstamkisten en sarcofagen zijn gevonden. De oudste gevonden boomstamkisten dateren uit de 7e eeuw, nog uit de voorchristelijke tijd. Sarcofagen waren vaak van rode zandsteen uit het Rijn-, Main- en Moezelgebied en daarin werden vermoedelijk alleen belangrijke kerkelijke of adellijke personen begraven. Ze waren vaak trapeziumvormig en konden wel duizend kilo wegen. Losse deksels wogen gemiddeld vierhonderd kilo. De tijdens de restauratie in 1968 onder het koor gevonden sarcofagen zijn later aan weerszijden van het koor in de kooromgang geplaatst. In het artikel wordt ook geschreven over de diefstal van het hoofd van een skelet. Hoe dat is afgelopen leest u in de volgende Miniatuur, 2021-1.

In de gewelven van de Martinikerk zijn ook de heiligen Cosmas en Damianus met hun attributen afgebeeld, patroonheiligen van onder anderen de artsen en apothekers. Peter Hoffer vertelt welke attributen dat waren en waarvoor ze gebruikt werden.
Tenslotte een artikel over de onthulling van het vierde schilderij van Egbert Modderman in de serie “De werken van barmhartigheid” en de presentatie van de 3D-puzzel van de Martinikerk en -toren waarvan het eerste exemplaar aan de Commissaris van de Koning, de heer Paas, werd aangeboden.

Voor de volledige inhoud van dit nummer zie Miniatuur_2020-3

Voor de inhoud van eerdere nummers van Miniatuur zie Miniatuur 2020-1 Miniatuur 2020-2  Miniatuur_2019-1 Miniatuur_2019-2 Miniatuur 2019-3  Miniatuur_2018-1 Miniatuur_2018-2  Miniatuur_2018-3 Miniatuur_2017-1 Miniatuur 2017-2 Miniatuur 2017-2 feestbijlage Miniatuur 2017-3 Miniatuur 2016-1 Miniatuur 2016-2 Miniatuur 2016-3Als u de Martinikerk bezoekt mag u een exemplaar van Miniatuur meenemen zolang de voorraad strekt.